PRIVACYBELEID

Dit privacy beleid betreft de verwerking van persoonsgegevens van huidige en vroegere klanten of personen die belangstelling hebben getoond voor onze producten of diensten.

Verantwoordelijke voor de verwerking:

Contactgegevens:
KOOS Cowork  – Jochen Backx 0494 46 76 56

Loba BV
Kardinaal Mercierstraat 11
3290 Diest
+32 497 50 62 11
e-mail: info@kooscowork.be
BE 0479.017.375

Welke categorieën van persoonsgegevens verwerken we:

Volgende categorieën van persoonsgegevens kunnen door ons verwerkt worden, afhankelijk van de relatie die wij met je hebben:

Waarvoor gebruiken wij je persoonsgegevens en welke is de rechtsgrond voor deze verwerkingen?

Kunnen je persoonsgegevens aan derden worden doorgegeven?

In volgende gevallen kunnen je persoonsgegevens aan derden worden doorgegeven:

Doorgave buiten de EER
Je persoonsgegevens zullen niet doorgegeven worden naar bestemmelingen buiten de EER (= EU+Noorwegen+Ijsland+Liechtenstein)

Hoe lang worden je persoonsgegevens bewaard?
Je persoonsgegevens worden bewaard tot 2050 jaar na mededeling ervan of tot na het beëindigen van de overeenkomst.

Hoe beveiligen wij je persoonsgegevens?
Wij doen er alles aan om je persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen en je privacy zoveel mogelijk te beschermen. We nemen alle maatregelen die daarvoor technisch en organisatorisch nodig zijn.

Wat zijn je rechten met betrekking tot je persoonsgegevens:

Je hebt: